Quy trình sản xuất thiết bị

Rate this page

Quy trình sản xuất thiết bị sự kiện của Sông Lam

  • Bộ phận cơ khí tiếp nhận đơn hàng từ kho, bản vẽ thiết kế từ bộ phận kỹ thuật.
  • Tiến hành gia công, sản xuất theo kế hoạch.
  • Kiểm tra chất lượng và độ an toàn tại xưởng.
  • Kiểm tra và đối chiếu theo đơn hàng.
  • Lắp đặt thiết bị mẫu ngay tại xưởng.