Tổ chức sự kiện

Các hoạt động tổ chức sự kiện, chương trình do công ty sự kiện Sông Lam cung cấp cho khách hàng tại thị trường Việt Nam.